مشاوره کنکور

برای مشاوره تخصصی کنکور با اساتید گیلنا فرم زیر را پرکنید.ما با شما تماس می گیریم

Invalid Input

Invalid Input

Super User

Super User

یکشنبه, 26 شهریور 1396 ساعت 07:27

زیست شناسی سال سوم دبیرستان

33 جلسه ی یک ساعته قرار جلسه ای 10 هزار تومان

جمعا 330هزار تومان با بیش از 50% تخفیف

160هزار تومان

اطلاعاتی درباره استاد حسین احمدی

فارق التحصیل رتبه برتر مهندسی از دانشگاه سراسری تهران

رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد مترجمی عربی دانشگاه تهران

برنامه ریز رتبه های 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 17 21وو ، ،61 و .................

35

وی در کنکور های77 ، 80 ،

82،83،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،

اولین و تنها مشاور و برنامه ریز کنکوری از ایران

دارای مقالات برگیزده در کنفرانس های بین المللی آموزشی جهان

تقدیر شده در بیش از منطقه آموزش و پرورش سراسر ایران

یکشنبه, 26 شهریور 1396 ساعت 07:27

فصل اول زیست شناسی سوم دبیرستان

9 جلسه ی یک ساعته قرار جلسه ای 10 هزار تومان

جمعا 90هزار تومان با بیش از 50% تخفیف

30هزار تومان

اطلاعاتی درباره مدرس این محصول

فارق التحصیل رتبه برتر مهندسی از دانشگاه سراسری تهران

رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد مترجمی عربی دانشگاه تهران

برنامه ریز رتبه های 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 17 21وو ، ،61 و .................

35

وی در کنکور های77 ، 80 ،

82،83،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،

اولین و تنها مشاور و برنامه ریز کنکوری از ایران

دارای مقالات برگیزده در کنفرانس های بین المللی آموزشی جهان

تقدیر شده در بیش از منطقه آموزش و پرورش سراسر ایران

شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 07:47

روش های تست زنی سینتیک (شیمی)

9 جلسه ی یک ساعته قرار جلسه ای 15 هزار تومان

جمعا 135هزار تومان با بیش از 50% تخفیف

60هزار تومان

ارائه ای خاص از آقای شیمی ایران مهندس ج.مهرپور

با رویکردی چالشی به همراه بررسی سوالات کنکور 95

همراه با انیمیشن های آموزشی

مدرس: مهندس ج..مهرپور

مرور نکته به نکته و دسته بندی شده مفاهیم درسی

موشکافی جملات و عبارات پرکارد در کنکور

معرفی دام های آموزشی و تله های تستی

اطلاعاتی درباره استاد حسین احمدی

فارق التحصیل رتبه برتر مهندسی از دانشگاه سراسری تهران

رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد مترجمی عربی دانشگاه تهران

برنامه ریز رتبه های 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 17 21وو ، ،61 و .................

35

وی در کنکور های77 ، 80 ،

82،83،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،

اولین و تنها مشاور و برنامه ریز کنکوری از ایران

دارای مقالات برگیزده در کنفرانس های بین المللی آموزشی جهان

تقدیر شده در بیش از منطقه آموزش و پرورش سراسر ایران

شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 07:41

خلاقیت در شیمی

تدریس کلیه مباحث شیمی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نوآوری ی کلیه سوالات

15جلسه ی یک ساعته قرار جلسه ای 10 هزار تومان

جمعا 150 هزار تومان با بیش از 50% تخفیف

70 هزار تومان

با رویکردی چالشی به همراه بررسی سوالات کنکور 95

همراه با انیمیشن های آموزشی

مدرس: مهندس ج..مهرپور

مرور نکته به نکته و دسته بندی شده مفاهیم درسی

موشکافی جملات و عبارات پرکارد در کنکور

معرفی دام های آموزشی و تله های تستی

اطلاعاتی درباره استاد حسین احمدی

فارق التحصیل رتبه برتر مهندسی از دانشگاه سراسری تهران

رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد مترجمی عربی دانشگاه تهران

برنامه ریز رتبه های 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 17 21وو ، ،61 و .................

35

وی در کنکور های77 ، 80 ،

82،83،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،

اولین و تنها مشاور و برنامه ریز کنکوری از ایران

دارای مقالات برگیزده در کنفرانس های بین المللی آموزشی جهان

تقدیر شده در بیش از منطقه آموزش و پرورش سراسر ایران

شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 07:36

زیست شناسی سال سوم

24 جلسه ی سک ساعته قرار جلسه ای 10 هزار تومان

جمعا 240هزار تومان با بیش از 50% تخفیف

120هزار تومان

با رویکردی چالشی به همراه بررسی سوالات کنکور 95

همراه با انیمیشن های آموزشی

مدرسان: دکتر هزیر امیری و دکتر قریشی مکری

دانشجویان پزشکی ،

مدرسان زیست و شیمی انتشارات گیلنا

مولفان برتر کتب زیست و شیمی

اطلاعاتی درباره استاد حسین احمدی

فارق التحصیل رتبه برتر مهندسی از دانشگاه سراسری تهران

رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد مترجمی عربی دانشگاه تهران

برنامه ریز رتبه های 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 17 21وو ، ،61 و .................

35

وی در کنکور های77 ، 80 ،

82،83،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،

اولین و تنها مشاور و برنامه ریز کنکوری از ایران

دارای مقالات برگیزده در کنفرانس های بین المللی آموزشی جهان

تقدیر شده در بیش از منطقه آموزش و پرورش سراسر ایران

شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 07:36

زیست شناسی سال دوم دبیرستان

21جلسه یک ساعته از قرار جلسه ای 15 هزار تومان

جمعا 315 هزار تومان با بیش از 50% تخفیف

150هزار تومان

اطلاعاتی درباره مدرس این محصول

وی در کنکور های77 ، 80 ،

82،83،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،

اولین و تنها مشاور و برنامه ریز کنکوری از ایران

دارای مقالات برگیزده در کنفرانس های بین المللی آموزشی جهان

تقدیر شده در بیش از منطقه آموزش و پرورش سراسر ایران

فارق التحصیل رتبه برتر مهندسی از دانشگاه سراسری تهران

رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد مترجمی عربی دانشگاه تهران

برنامه ریز رتبه های 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 17 21وو ، ،61 و .................

35

6جلسه 1 ساعته از قرار جلسه ای 15 هزار تومان

جمعا 90 هزار تومان با بیش از 50% تخفیف

40 هزار تومان

مدرس: مهندس ج..مهرپور

مرور نکته به نکته و دسته بندی شده مفاهیم درسی

موشکافی جملات و عبارات پرکارد در کنکور

معرفی دام های آموزشی و تله های تستی

اطلاعاتی درباره استاد حسین احمدی

فارق التحصیل رتبه برتر مهندسی از دانشگاه سراسری تهران

رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد مترجمی عربی دانشگاه تهران

برنامه ریز رتبه های 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 17 21وو ، ،61 و .................

35

وی در کنکور های77 ، 80 ،

82،83،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،

اولین و تنها مشاور و برنامه ریز کنکوری از ایران

دارای مقالات برگیزده در کنفرانس های بین المللی آموزشی جهان

تقدیر شده در بیش از منطقه آموزش و پرورش سراسر ایران

چهارشنبه, 04 مرداد 1396 ساعت 12:38

نقد و بررسی کلاه برداری از حسین احمدی

کلاه برداری از حسین احمدی

لغت کلاه بردار به چه معنی است و به چه شخصی نسبت می دهند؟ آیا از استاد حسین احمدی

کلاه برداری شده یا کلاه بردار است؟
شخص کلاه بردار با هدف فریب اشخاص و به دست آوردن مال و موقعیت شخصی و اجتماعی دست به فریب عموم مردم زده بدون آن که علمی یا قرار داد مشخص شده بین طرفین را به او بدهد، اما آیا از استاد حسین احمدی که برترین مدرس کنکور است چنین تهمت و افترایی چون کلاه برداری بر می آید؟

چه کسانی به دیگران و اشخاص مطرح تهمت کلاه برداری می زنند ؟

افراد سر شناس خصوصا در حیطه کنکور که بازارداغی برای کسب در آمد می باشد معمولا مورد تهاجم سایر رقبای خود برای از میان بردنشان می شوند تا با تخریب شخصیت کاری و شغلی بتوانند به جایگاه آنان دست یابند

اگر فرض بر این باشد که حسین احمدی مدرس و مشاور برتر کنکور در شبکه های صدا و سیما کلاه بردار است آیا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به او اجازه اجرای برنامه خواهد داد؟

طبق قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران خصوصا صدا و سیما و شبکه هایی که پخش سریال و برنامه ی آموزشی می کنند هرگونه پخش چهره و یا فیلمی که مشکل هویتی و شخصیتی داشته باشد ممنوع بوده و پی گرد قانونی خواهد داشت

چرا کنکور بازار کثیف نام گرفت ؟

کنکور که از سال ها پیش تا کنون دغدغه و هدف اصلی دانش آموزان کنکوری بوده است سبب شده این واژه جایگاه ویژه ای در بین محصلان داشته باشد به همین سبب اشخاص زیادی حتی بدون داشتن مدرک و رشته ی تحصیلی مرتبط به علت در آمد زیاد این حیطه کاری به تدریس مشغول شوند جالب ترین نکته در این بحث این موضوع می باشد که اغلب افرادی که صلاحیت و علم کافی و لازمه را برای تدریس نداشته به هر سبک و سیاغی که می شود چه در بین اندک دانش آموزان خود و چه در شبکه های اجتماعی دست به اعمال ناشایستی چون تخریب مدرسین متخصص و برتر کنکور چون حسین احمدی می زنند تا با فریب افکار دانش آموزان و والدینشان که این مرحله از زندگیشان جایگاه ویژه ای برایشان دارد بزنند و علاوه بر تخریب شخصیت انسانی و جایگاه کاری افراد مشهور با فریب به جذب دانش آموزان بیشتر و در نتیجه در آمد بیشتر ی مشغول شوند

طبق برسی و تحلیل های شایعات پخش شده مبنی بر کلاه برداری استاد حسین احمدی توسط افراد ناشایست چه نتیجه ای در مورد صحت این افترا حاصل می شود؟

به عنوان نویسنده و تحلیل گر کنکور و مسائل پیرامون آن با داشتن شناخت کافی از مدرسین و مشاورین این حیطه کاری هرگونه شایعاتی نظیر کلاه بردار بودن استاد حسین احمدی این مرد بزرگ و شریف که تمامی دغدغه اش موفقیت کنکوریان عزیز و در نتیجه داشتن نیرویی کارآمد برای فردای ایران عزیزمان است را تکذیب نموده و تاکید بر این دارم که حسین احمدی هیچ گونه کلاه برداری نکرده است و رغبای این بازار کثیف با چنین افترایی سعی در تخریب وی داشته و از این مرد شریف هیچ ندیده ام جز اخلاق نیکو و شیوه ی تدرسی نوین و برتر

ز عمل کار برآید ز سخندانی نیست

دوشنبه, 02 مرداد 1396 ساعت 06:08

درباره امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی در تاریخ 11/3/1366 در ارومیه به دنیا آمد. مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته ی مهندسی مکانیک دریافت کرد. پس از دریافت مدرک خود به تدریس روی آورد و 8 سال تدریس حرفه ای را گذراند

تالیف کتاب هایی از جمله 

مجموعه کتب ۲۰ گانه خلاقیت در امیر مسعودی و ریاضی کنکور

چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ درصد بزنیم ؟ کنکور

چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ درصد بزنیم ؟ کنکور

یش از ۴۰ عنوان مقاله در مجلات و روزنامه های پر تیراژ کشور از جمله مجله نجوم ، مجله خانواده ، مجله هفت روز زندگی ، روزنامه شرق ، روزنامه ایران ، روزنامه همشهری و

از سوابق برجسته مهندس امیر مسعودی به حساب می آید.

وی همچنین دی وی دی های آموزشی در رابطه با آموزش فیزیک و ریاضی در خدمت دانش آموزان قرار داده است

مهندس امیر مسعودی فعالیت چشم گیری در رادیو و تلوزیون دارد

رادیو  

شبکه های رادیویی فرهنگ ، جوان ، ایران ، اقتصاد و سلامت

تلویزیون 

(شبکه ۱ سیما ( درس خواندن آسان است – صبح بخیر ایران 

(شبکه ۲ سیما ( کنکور آسان است – آزمون برتر – اوج یادگیری 

(شبکه ۳ سیما ( کنکور آسان است 

(شبکه ۴ سیما ( طعم مطالعه – یادگیری آسان

(شبکه 5سیما ( درس خواندن آسان است – آینده موفق 

(شبکه سلامت ( درس خواندن آسان است 

(و بیش از ۳۰ شبکه تلویزیونی استانی 

از سوابق مدیریتی استاد امیر مسعودی می توان به موارد زیر اشاره کرد

دبیر کل اسبق انجمن دانش پژوهان جوان

مدیرعامل شرکت اختر پژوه باختر

مدرس نجوم مجتمع آموزشی ستاره درخشان تهران

مدیر گروه بین المللی پژوهشی مطالعات سیاهچاله ها

عضو انجمن نجوم ایران

مدیر طرح تاسیس رصدخانه صوفی رازی ارومیه

عضو ستاد استهلال مقام معظم رهبری

اولین و تنها دارنده مجوز فیلم مستند آموزشی فیزیک و ریاضی در ایران

اجرای برنامه های تلویزیونی در زمینه آموزش نجوم از ۱۵ سالگی

مدیرمسئول و سردبیر اسبق ماهنامه شب های پر ستاره

 

شنبه, 31 تیر 1396 ساعت 06:17

گامی به سوی موفقیت با حسین احمدی

حافظه و تمرکز در قدرت یادگیری و موفقیت افراد تاثیر زیادی دارند، اما برخی فکر می‌کنند حافظه‌ی انسان از زمان تولد تا مرگ ثابت می‌ماند و کسی که از اول حافظه‌ی خوبی نداشته برای همیشه همین‌طور باقی می‌ماند. در حالی که، تقویت حافظه بسیار ساده‌تر از  آن است که فکر می‌کنید. حسین احمدی دراین مقاله راه های تقویت حافظه و تمرکز معرفی می کند.

حافظه‌تان درون مغز شماست

حافظه بخشي از مغز است، پس هر چيزي که به تقويت مغز کمک کند به تقويت حافظه نيز کمک میکند. تمرينات فيزيکي، بازيهاي فکري و پازل مثل حل جدول و سودوکو نمونه هایی هستند که تاثير آنها روی حافظه ثابت شده است.

تغذيه ی سالم، دوري از استرس و کنترل عصبانيت نه تنها باعث ميشوند مغز راحت تر روي موضوعي تمرکز کند، بلکه براي سلامت جسماني نيز مفيد هستند. خواب کافي نيز بسيار مهم است و موارد مهم ديگر شامل مواد غذايي ويتاميني، امگا ۳ و سبزيجات هستند.

راه‌های تقويت حافظه

تمرکز

حسین احمدی: (روي کاري که انجام مي دهيد، تمرکز کنید و همزمان با آن کار ديگري را شروع نکنيد.) اين موضوع به اين دليل مهم است که مغز براي ثبت صحيح و کامل اطلاعات به زمان نياز دارد. اگر اطلاعات به درستي در مغز يا حافظه ثبت نشوند، نميتوانيد آنها را کامل به ياد آورید.

اينها حواس پنجگانه اي هستند که زندگي بدون آنها بسيار دشوار است، ولي هرچه تعداد حواس بيشتري را هنگام به خاطر سپردن چيزي درگير کنيد، آن چيز را بهتر به خاطر خواهيد سپرد، براي همين اگر ميخواهيد نام کسي را که براي اولين بار او را ملاقات ميکنيد به خاطر بسپاريد به چشمان او نگاه (حس بينايي) و نامش را زير لب تکرار کنيد )تکرار شنوايي)؛ سپس با او دست دهيد (حس لامسه). هر چه بيشتر از حواس پنجگانه استفاده کنيد، حافظه ی شما راحت تر کار خود را انجام می دهد.

تکرار

یکي از روش هايي که قطعا با آن آشنا هستيد تکرار کردن است. بسياري از افراد براي به خاطر سپردن چيزي آن را مدام تکرار مي کنند. اين کار باعث ميشود اطلاعات براي مدت طولاني تري در حافظه شما باقي بماند.

بخش بخش کردن

يک عدد 10 رقمي را تصور کنيد؛ براي مثال، کد ملي يا شماره موبايل!

حسین احمدی روشی را برای به خاطر سپردن اعداد طولانی در نظر دارد. به جاي اينکه آن را عدد به عدد يا يک عدد واحد به خاطر بسپاريد، آن را به سه عدد بخش کنيد، مثال ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ که را ميتوان اينگونه بخش کرد: 7890 – 456 - 123 به اين ترتيب ذهن راحتتر ميتواند آن را به خاطر بسپارد.حسین احمدی توصیه می کند این روش برای جمله ها نیز بکار ببرید؛ هنگامي که ميخواهيد جمله اي را به خاطر بسپاريد، آن را به بخشها و جملاتي کوچکتر بخش و هر بخش را جداگانه حفظ کنيد.

سازماندهي

مغز علاقه ی زيادي به سازماندهي اطلاعات دارد به همین دلیل کتابها فصل بندي ميشوند. سازماندهي اطلاعاتي که ميخواهيد آنها را به خاطر بسپاريد، کمک زيادي به حافظه ی شما میکند. هرچه اطلاعات را دقيقتر به مغز تحویل دهيد، مغز نيز آنها را دقيقتر به خاطر شما می آورد.

تکنيک‌هاي تقويت حافظه

روشهاي زيادي براي تقويت حافظه ابداع شده اند؛ ولي تمام آنها در يک چيز مشترک هستند. آنها کمک ميکنند اطلاعات پيچيده را از راه تصويرسازي، مخفف سازي، منظوم سازي (شعر) و آهنگ بهتر به خاطر بسپاريد.

از روشي که براي شما راحت‌تر است استفاده کنيد.

هر فرد شيوه اي منحصر به فرد در به خاطر سپردن اطلاعات دارد و اين طور نيست که شيوه ای در تمام شرايط مناسب باشد. سعي کنيد از روشي که مناسب شخص شماست استفاده کنيد حتي اگر اين روش براي ساير افراد سخت و دشوار باشد يا خوب جواب ندهد. شما خودتان بهتر از شرايط و توانايي هاي خود آگاهي داريد؛ مثال بعضي ها با نوشتن روي کاغذ مطالب جديد را بهتر ياد ميگيرند و بعضي با ضبط کردن صداي خودشان و گوش دادن به آن، اين کار را انجام ميدهند.

ارتباط برقرار کردن بین اطلاعات

بیشتر افراد هنگامي که چيز جديدي ياد مي گيرد فراموش ميکنند. بين اطلاعات جديد و قديمي، رابطه برقرار میکنند. تحقيقات نشان ميدهند وقتي بين اطلاعات جديد و قديمي ارتباط برقرار ميشود، حافظه آنها را با قدرت بيشتري ذخيره میکند و هر دو موضوع بهتر و دقيقتر در ذهن باقي می ماند. بنابراین، حسین احمدی توصیه می کند اطلاعات جديد را مانند حلقه هاي زنجير به اطلاعات و تجربيات قديمي تر متصل کنيد.

حسین احمدی

استاد حسین احمدی مشاور و برنامه ریز با آغاز کار خود در سال 1373 تا به امروز با سابقه درخشان و حضوری پر رنگ در عرصه کنکور نامی نیک و شایسته ی اعتماد از خود برجای گذاشته است . مشاور و برنامه ریز برتر کشور مدرس برترین فیلم های آموزشی با گیلنا کنکور آسان است ادبیات،عربی،دین و زندگی

استاد حسین احمدی

سایت های رسمی استاد حسین احمدی

konkur-100.ir

gilna-konkur.com

konkur-100.com

سایت های رسمی استاد امیر مسعودی

amirmasooudi.com

masoudikonkour.com

استاد امیر مسعودی
کلیه حقوق این سایت متعلق به حسین احمدیمی باشد.
طراحی و پیاده سازیماهان تکنولوژی

Search